Polska Liga Kettlebell to cykl zawodów,
które mają na celu popularyzację kettlebell sport
w różnych regionach Polski. Regulamin


Etapy 

1.06.2019 - Mistrzostwa Warmii i Mazur
6.07.2019 - 
Mistrzostwa Mazowsza
28.09.2019 - 
Mistrzostwa Woj. Kujawsko-Pomorskiego